Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle door Pascal Coaching geleverde producten en diensten. Pascal Coaching, gevestigd aan Hyacinthlaan 13, 2651 PL te Berkel en Rodenrijs, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring. 

 

Regels bij de verwerking van persoonsgegevens

Pascal Coaching is bij de verwerking van persoonsgegevens gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoud ik het recht wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring, om de tekst te laten aansluiten bij de laatste stand van zaken. In de privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De volgende gegevens worden verwerkt, als je gebruik maakt van de diensten van Pascal Coaching: voornaam en achternaam, geslacht, geboortedatum, bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail adres.

De volgende gegevens worden verwerkt, als je het contactformulier invult op de website van Pascal Coaching: voornaam en achternaam, telefoonnummer, e-mail adres.

 

Als je een overeenkomst hebt met Pascal Coaching worden de verkregen persoonsgegevens gebruikt om:

Als je het contactformulier invult op de website van Pascal Coaching wordt eerst toestemming gevraagd om je persoonsgegevens te verwerken. Als je het contactformulier invult, ga ik ervan uit dat je interesse hebt in mijn diensten. Ik gebruik je naam, telefoonnummer en e-mail adres om contact met jou te kunnen opnemen. 

Pascal Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Pascal Coaching maakt gebruik van het volgende computerprogramma of -systeem voor de website: WordPress.

Pascal Coaching maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Hoe lang gegevens worden bewaard

Pascal Coaching zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld en verstrekt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Pascal Coaching verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens in opdracht verwerken, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

 

In kaart brengen van websitebezoek

Pascal Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthoudt bijvoorbeeld voorkeursinstellingen.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

 

Privacy rechten; gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek voor inzage, correctie of verwijdering sturen naar aanpascal@pascalcoaching.nl. Ik zal binnen 5 werkdagen reageren.

Pascal Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Beveiliging

Pascal Coaching neemt de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Alle personen die van je persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding. Als je vragen hebt of het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via aanpascal@pascalcoaching.nl.

 

Deze privacyverklaring is opgesteld op 11-10-2018